hagalil.co.il

haGalil onLine - http://www.hagalil.com

 

 

נסזם קריספיל:
צמחי המרפא של הרמב''ם
וצמחי המרפא של ארץ ישראל

- Lexikon der Pflanzen in der Torah
- Chazil - die Königin des Gartens
-
Erlaeuterung zu den Namen der Heilmittel

מעין הקדמה

בכתוביו הרפואיים מזכיר הרמב''ם מאות שמות של צמחים, הן כצמחים רפואיים, הן כרעלים. בהוראותיו הדיאטטיות הוא מונה צמחי מאכל למיניהם הטובים והגרועים למאכל האדם הבריא או החולה, ובפירושו למשנת זרעים הוא עוסק בשיטות זריעה ונטיעה בחלקות שדה.

אם נתבונן בשמות הצמחים האלה, נראה כי הם כמעט כולם צמחים הגדלים באזור הים התיכון, כי הרי הרמב''ם בילה כל ימי חייו באזור זה.

לא כל הצמחים שנזכרו בכתביו זוהו בדייקנות במובן הבוטאני. בראש השמות הוא מביא את השם השגור בפי רופאי מצרים, ואחר כך מובאים הפירוש והבירור על־ידי שמות נרדפים ערביים, יווניים, ארמיים, פרסיים, ברבריים וספרדיים.

הרמב''ם אינו מזכיר בכתביו את שמותיהם העבריים של הצמחים למרות בקיאותו הרבה בהם. משום כך, נותרו סממני המרפא חתומים ומי שלא גילה בקיאות רבה בהם, לא ידע גם לשאוב מכתביו את מלוא התועלת.
עבדכם הנאמן, עשה את מירב המאמץ לזהות את הבלתי מזוהים ולכנסם עם המזוהים למקראה זו.
הצמחים מופיעים בספר לפי סדר א"ב של שמם העברי ולמרות זאת הוספנו בסוף אינדקס עברי ולועזי, לנוחיות הקורא.

קורא המבקש לצאת אל השדה כדי לעשות שימוש בצמחי המרפא של הרמב''ם, חייב לזהות בוודאות גמורה את הצמח, על־מנת שלא ייכשל חלילה בצמחי רעל.
הצבתי לקורא תמונה ברורה ביותר של הצמח, אך טוב יעשה אם ישתמש גם בספרי צמחי המרפא של ארץ ישראל.

אני מודה לריבון העולם על שזיכני למצוא אכסנייה בכתביו של הנשר הגדול, הרופא והוגה־הדעות.
ספריו ומחקריו של דר' זיסמן מונטנר ז'ל היו נר לנתיבותי ומשום כך הקדשתי לו את המבוא לספר זה. אני חב תודה מיוחדת לר' שלמה כהן מ"יריד הספרים", אשר לא חסך מממונו, מיושרו ומטוב לבו, כדי להניח את "הנשר הגדול" באכסנייה הראויה לו. תודה לבית הספרים הלאומי ולמחלקה לכתבי יד עתיקים, על שאפשרו לי לאייר את ספרי בכתב־יד "משנה תורה" מראשית המאה הי"ד. למכון לתולדות הרפואה שבהדסה עין־כרם, ואחרונים חביבים, רעייתי ובני ביתי.

תודה

נסזם קריספיל
ערד תש'ן

Bsp.:
- Chazil - die Königin des Gartens
-
Handschrift - Erlaeuterung zu den Namen der Heilmittel

hagalil.com / 15-12-2003 

 

 


DE-Titel
US-Titel
Books

J?dische Weisheit
Ihre neue MailBox...

hagalil@hagalil.com / 0179-1121546
haGalil onLine - Editorial

haGalil onLine